Særligt for ungdomsfester

Der er særlige regler for udlejning af forsamlingshuset til ungdomsfester.

En Voksen/forælder skal kontakte Birte Rasmussen ( se under kontakt) og  underskrive kontrakten.

Der må max være 100 deltagere.

Der skal være 1 voksen pr. 15 ung

Der er særlige priser for udlejning, da vi har erfaring for at ungdomsfester kræver ekstra rengøring.